Istorija
Algirdas Gustaitis
Raštai
Nuorodos
Rėmėjai
Lietuvos.net tai aukų ir savo laisvą laiką skiriančių žmonių dėka išsilaikanti svetainė.

Jei manote jog galite padėti finansiškai arba savo kūriniais praturtinti Lietuvą rašykite į:

valstybe@yahoo.com

   
 
 
 
Pramata arba Įžvalgos
Baltų kalba (Runa), jos sąsajos su kitomis kalbomis arba mėginimas pramatyti užgesintą prasmę

» Trakų (nūdienos Rumunija, Moldavija, Bulgarija, Makedonija, Graikija ir dalis Turkijos) Pramatos
»
Romania - Rumunija
»
Rumunų ir Lietuvių kalbų bendrybė
»
Moldovia - Moldavija

Aplankykite:

Istorija Nuotraukos Forumas Svečių-atsiliepimų knyga

 

Pramata

Sveikas gyvas mielas sveteli!

Tiesiog iki gyvo kaulo įgriso mūsų kalbos niekinimas, nevertinimas ir nykimas kasdieninėje šnekoje. Paslaptingi tarptautiniai žodžiai, nesuvokiami naujadarai ir svetimkūniai keiksmažodžiai užgožia nepakartojamą Lietuvių kalbos grožį, sugriauna minties tapimą prasminga, suprantama bei perprantama. Trumpai tariant girdime tik gaudimą, o iš kur ir kodėl gaudžia, lieka gūdžia paslaptimi. Randasi mokytojų kastos, išrinktųjų gretos mokinančios tų svetimkūnių prasmės ir reikalaujančios už tai užmokesčio. Lietuvių gi kalba paliekama našlaitėle, nuplėšiant nuo jos paskutinį rūbą. Tauta nykstant jos kalbai - stumiama smerties šunkeliais.

Kodėl eiliuojame šias graudules? Ką, mielas skaitytojau, mįslyji? Ar todėl kad trokštame užmokesčio? Ar pinigai svarbiausias tikslas mūsų gyvenime? Jei taip pamąstei, tai suklydai... skaudu ir gėda ...  . Meilė savo gimtinei, savo bočiams, motušei Lietuvai skatina mus triūsti ir nenuleisti ranku tikintis ir tavo, mielas skaitytojau, palaikymo, supratimo, atlaidumo ir bendradarbiavimo  vagojant bei laistant jau suaižėjusią Mūsų Kalbos dirvą. Pramatykime arba įžvelkime mums brangiausiu turtus ir pasidalinkime jais, kad būtume pralobę turtais kurių niekas iš mūsų atimti negali. Mielas sveteli, kviečiame ir tave turtinti šią svetainę, turtinti kasdienę savo kalbą. Atkurkime visi kartu gesinamą Lietuvybę.

Mūsų gi triūsas - surinkti senoviškas kalbos nuotrupas ir pritaikyti jas nūdienai. Įskaitant mums giminingų Trakų, Sanskrito, Lotynų, Graikų, Etruskų ir kitų kalbų panaudą.  

Su meile, viltimi ir tikėjimu tinklalapio kūrėjai (Sarpėdonis ir Varingijas).

Svetainės puslapį kursto Sarpėdonis. 

Kol kas svetainėje kartu bus ir angliški ir lietuviški posakiai.

Svetainė bus eiliuojama į:

1. Trakų (Baltų) istorija;
2. Trakų vietovardžiai;
3. Trakų išrašai;
4. Trakų pėdsakas Graikų mituose;
5. Trakų pavardės Graikijoje;
6. Trakų gramatika;
7. Ateityje į Sanskrito, Graikų, Lotynų, Ėtruskų ir t.t. skyrius. 


» Trakų (nūdienos Rumunija, Moldavija, Bulgarija, Makedonija, Graikija ir dalis Turkijos) Pramatos:   » Sugrįžti į pradžią

Trakų kalboje Rumunija - Ramunija, Moldavija - Malduva.

Užrašas, esantis ant keturių puodų, pagamintų apie 500 - uosius metus prieš Kristaus gimimą. Ten yra parašyta DADALEME. Manau, kad čia yra pavartoti Prūsų žodis DADAN, kuris reiškia PIENAS, bei Lietuviu žodis LEMĖ. Taigi užrašas reiškia SKIRTA PIENUI.

Dar keletas pavyzdžių iš Trakų istorijos:

1. Vardas TESĖJAS Lietuvių kalboje reiškia TESINTIS PAŽADUS. Tesėjas mylėjo EGLI. Vardas EGLI yra Prūsiškas variantas Lietuviu vardo EGLĖ. Tesėjo sūnus buvo AKAMANTAS.

2. Heraklis kovojo su šernu, kuris gyveno ERIMANTO kalne.

3. Graikijoje buvo upė SIMANTAS.

4. Trakai gyveno Trojoje. Jų karvedys Trojos mūšyje buvo POLIDAMANTAS.

5. Karalius MINAS turėjo brolius RADAMANTĄ ir SARPEDONĮ. Aš manau, kad vardas SARPĖDONIS sietinas su Latvių žodžiu SAR bei Lietuvių kalbos žodžiu PĖDA ir reiškia ŽMOGUS, PALIEKANTIS PĖDSAKĄ. SARPĖDONIS buvo LIKŲ karalius. Gali būti, kad vardas LIKAS kilo iš Lietuvių žodžio LIKO. SARPĖDONIS turėjo draugą IFIDAMANTĄ, ANTENORO sūnų (plg. su vardu DAUNORAS).

6. Kretos karaliaus Mino herbe buvo pavaizduotos bitės. Taigi, gali būti, kad Minas buvo kilęs iš Bitynės provincijos.


Ant auksinio žiedo, kuris buvo pagamintas apie 500 - uosius metus iki Kristaus gimimo Trakų kalba yra užrašyta:


ROLISTENEASNERENEATILTEANESKOAR

AZEADOMEANTILEZUPTAMIEERAZELTA
 

Aš atskyriau žodžius:
 

ROLISTENEAS NERENEA TILTEAN ES KOARA ZEADOM EANT ILEZ UP TAMI EERA ZELTA
 

Dauguma EA pakeičiau į A:


ROLISTENAS NERENA TILTAN ES KOARA ZEADOM ANT ILEZ UP TAMI EERA ZELTA


Mano nuomone, žodžių junginys NERENA TILTAN čia reiškia, kad žmogus yra iš NĖRĖNO šeimos. Žodis ILEZ man siejasi su Lietuvių kalbos žodžiu YLOS. Manau, kad žodis ILĖ Trakų kalboje reiškė PIRŠTAS. Žodis UP Trakų kalboje reiškia IR (palygink su Latvių žodžiu UN). Žodis ZELTA Latvių kalboje reiškia AUKSO.

Žodžių junginys NERENA TILTAN yra aukštaičių tarmės, o Lietuvių kalboje tai skambėtu kaip NĖRĖNO TILTAN. Žodis ES Latvių kalboje reiškia ASH, žodis KURA Latvių kalboje reiškia KURIO. Kalbininkai spėja, kad Lietuvių kalba turėjo dar vieną linksnį, kurį "pametė". Įtariu, kad žodyje ZIEDOM yra "pamestasis" linksnis. Žodis TAMI žemaičių vartojamas  iki šiol.

Taigi, kas parašyta ant žiedo?

Trakiškas žiedas rastas šalia Ezero kaimo, Bulgarijoje. 

Lietuvių kalbos žodis AUKSAS yra skolinys iš Lotynų kalbos žodžio AURUM - seniau šis žodis Lotynų kalboje skambėjo kaip AUSUM. Be to, raidžių junginiai KSA, KSU, KSI ar panašūs Baltų kalbose yra draudžiami.
Radau, kad Latvių kalboje žodis ILENS reiškia YLA. Latvių žodis ILENS atitiktų Lietuvių žodį ILĖNAS. Taigi, manau, kad Baltų prokalbėje žodis ILĖ reiškė PIRŠTAS, o žodis ILĖNAS reiškė YLA. Be to, žodis PIRŠTAS siejasi su Slavų žodžiu PERSTEN. Taigi, arba Lietuvių žodis PIRŠTAS yra skolinys iš Slavų arba Slavai jį pasiskolino iš Baltų.

 

Anglų - Germanų; Graikų Gold, ghel-2, *aus-o- - atitinka geltoną arba švytinti - auštanį, aušra.

IE *auss-, - atitinką aušrą, saulėtekio deivę.
Vedose randamas žodis  'Ayas' - reiškia metalą, kartais geležį, taip pat minimas skirtingų spalvų 'Ayas'.


Baltų kalbos turėjo bevardę giminę. Ši gimine dažniausiai buvo vartojama negyviems daiktams įvardinti. Taigi gali būti, kad ant Trakų žiedo esantis žodis ZIEDOM linksnio neturi, o yra bevardes giminės.


 

292 -aisiais metais iki Kristaus gimimo Dakų karalius Dromikaitis sutriuškino Aleksandro kariauną.

Lietuviško asmenvardžio Dromantas kilmė  sietina su žodžiais DROVUS ir MANTA.

 


http://bendis.ebony.ro/dacia3.html  http://members.tripod.com/dacians1/dacians.htm svetainės skirtos Trakų paveldui.

Paminėti Trakų valdovai Gebeleizhis, Derzhelas ir Bendis. Trakijos karalius buvo Kotys. Po jo valdė Siautis. Dar vėliau - Dromikaitis. Dromikaičio amžininkas buvo Salmodegikas. Manau, kad sis vardas kilo nuo Latvių žodžio SALMS, kuris reiškia ŠIAUDAS ir Lietuvių žodžio Deginti. Po Salmodegiko valdė Oruolis, Maskunas ir Rububastis.
Vieno iš valdovų nuotaka - Lina Melina. Ezero žiedo įrašas, manau įrodo, kad Baltu prokalbėje žodžiai kilmininko linksnyje baigdavosi ne raide O, bet raide A, kaip ir Aukštaičių tarmėje bei Latvių kalboje.

 


 

Trakijos valdovų tiltas:
Teris (Teres),
Sparatokas (Sparadokus),
Siautis (Seuthes) I, valdė nuo 425 Pr. Kr., Mosadis (Moesades), Siautis (Seuthes) II miręs 380 pr. Kr., Kotys I valdęs nuo 380 iki 356 pr. Kr., Keršobleptis (Kersobleptes) valdęs nuo 356 iki 343 pr. Kr., Siautis (Seuthes) III, ruled since 343 until 324 BC, Kotys, Teris (Teres) III, ruled since 255 until 200 BC, Siautis (Seuthes) IV valdė nuo 200 iki 171 p. Kr., Kotys II valdęs nuo 171 iki 150 pr. Kr., Diegylis valdęs nuo 150 pr. kr., Sotimas (Sothimus), Kotys III valdė iki 100 pr. Kr., Sadalas I valdovas nuo 81 iki 57 pr. kr., Reškuporis (Rheskuporis), Sadalas II valdęs iki 43 pr. Kr., Rechuporis II valdęs nuo 12 ik 19 po Kr., Rometalkis (Roemetalces) II, ... .
Diegylio (Dieglio?) žmona buvo: "Daughter of Prusias II King of Bithynia" - t.y. Prūsio (Prūsijas) - Bitynijos valdovo dukra .

Bitynes valdovai:
294 pr.Kr.: Ziboetes (Zhibuitis)
279-255 pr. Kr.: Nicomedes I
255- 228 pr. Kr.: Ziaelas
228- 185 pr. Kr: Prusias I
185-149 pr. Kr: Prusias II

Getų vadas buvo Kotelis (Cothelas). Manau, jis buvo Kocio (Kotys) sūnus. Be to, kiek pamenu, Žemaitija buvo vadinama Samogetia. Palyginkite su Samotrace iki Kr.

Kotelio dukters vardas buvo Meda ar Medeja - vienur rasoma kaip Meda kitur - kaip Medea.

Sintautas kilo iš žodžių SINTETI ir TAUTA, vardas Singaila kilo iš žodžių SINTETI ir GAILA. Žodis SINTETI senovės Lietuvių kalboje reiškė GALVOTI, MASTYTĮ.
 

Gedimino dukters Aigustes vardo kilmė: vardas kilo iš senovės Lietuvių žodžio AITI, kuris reiškė EITI, ir iš žodžio GUSTI. Vardai Eigutis, Eigenis, Eigintas ir pan. kilo iš žodžio EIGA. Taigi, senesnis žodžio EIGA variantas butu AIGA. Graikai Tesėjo tėvo vardą rašo kaip Aigios. Tai atitiktų Lietuviška Aigius. Vadinasi, lietuviškai Egejo jūrą turėtume vadinti Aigiaus jūra.

Pasirodo, Dzeusas kilęs iš Keršulių kaimo:
"Kersula - a place name, reconstructed from the epithet of Zeuz - Kersullos (in an inscription). Compare with the Lith. place name Kersuliskiu kįimas, probably from the Lith. kersulis ‘wood-pigeon, cushat’, derived from the Lith. kérsas ‘with black and white dots’ from the IE *k()er()so-s ‘black’."
Minas, Radamantas ir Sarpedonis buvo Dzeuso ir Europos sūnūs.

Sarmaičiai taip pat buvo Dakų sąjungininkai kovoje su Romos imperija. Viena iš Sarmaičių genčių buvo Jažygiai (Jazyges).
Manoma, kad Jažygių visuomenėje vadovavo moterys. Tai patvirtintų ir tai, jog žemėlapiuose yra parašyta ne Jazygi ar Jazygeae, bet Jazyges, kas atitiktų Lietuvių žodį Jažygės.
Daugumoje istorinių žemėlapių pažymėta Iazyges Metanaste iš tikro yra Jažygės Motinystė.
Spėjame jog ši gentis siejasi su Baltų Jotvingiais.

Sarmatae turėtų rašytis kaip Sarmaičiai. Šios genties vardas gali būti kilęs iš Latvių žodžio SARMA, kuris reiškia ŠERKŠNAS, SNIEGAS, ŠALTIS.
Graikijos žemėlapyje radau žemės pavadinimą Sintica, kuris, manau, kilo nuo Traku žodžio SINTETI. Dar kitame žemėlapyje pažymėta, kad toje vietoje gyvena tauta Sintai (Sinti).


Trakų kalbos likučiai Rumunų kalboje

Look how many Baltic placenames I have found in Romania and Moldovia (former Trakia) (Trakiški vietovardžiai): 


» Romania - Rumunija:  » Sugrįžti į pradžią

Abus, Adunaiciai-Kopacenai, Agnite, Akis, Albis, Alius, Alma, Almos Salyste, Alungenai, Alunis, Amatai, Apus, Armenai, Babtai, Balta, Balti Rateliai, Badenai, Baile, Baisa, Baisoara, Balkis, Balsas, Batarkiai, Bereniai, Birchis, Birsa, Blindziai, Braila, Bukiumai, Bustenai, Busteja, Buta, Butenai, Buzas, Duda, Dupus, Karagele, Karale, Chichis, Chiojdenai, Komana, Dagita, Dambrava, Danis, Dejai, Deta, Deva, Dingenai, Enisala, Galatai, Galatenai, Galautas, Galbenai, Galbinasiai, Ganestai, Gecas, Gelinta, Gimenele, Grindasiai, Gropenai, Gaujanai, Godeniai, Insuraciai, Istria, Ivestai, Jakubenai, Janka, Jidviai, Kapenai, Kaplenai, Kapruta, Kariai, Karpinys, Kartojanai, Katalai, Kaujas, Keika, Keniai, Kerna, Kynenai, Koviai, Kreiva, Kurticiai, Kringenai, Lakenai, Lapas, Lepsa, Limpezis, Lipnita, Lita, Liudus, Lunga, Lupenai, Magurele, Malnas, Marginenai, Medelenai, Medgidija, Medysa, Margyta, Merestai, Metis, Mindra, Moisiai, Molduva, Motis, Movilita, Mugenai, Murenai, Nuseniai, Nykseniai, Ogradena, Oltina, Ormenis, Paltinis, Parinkeja, Paskaniai, Peris, Petenai, Plopenai, Popina, Prundenai, Putna, Radauciai, Radenai, Ragla, Rakakiunai, Rausenai, Regeja, Rekeja, Rinkenai, Rudina, Ruja, Rupeja, Ruschita, Sajis, Sakele, Sakujenai, Sala, Salakeja, Salanta, Salcia, Salciuta, Salyte, Saveniai, Seinai, Selejus, Selius, Seimas, Serbauciai, Sigitu Marmaciai, Singurenai, Sintai, Sipute, Skutelnikai, Smirdai, Smulciai, Stampiai, Stankuta, Sudyti, Sulina, Sulyta, Suraja, Talpa, Tandariai, Tautai, Tejus, Teka, Tekija, Tekuciai, Teslai, Tinka, Tirnava, Tirnavenai, Toplita, Tulgis, Turbuta, Turda, Turija, Ulys, Ulmeniai, Ulmiai, Unaurenai, Ungenai, Unguras, Ungurai, Urzicenai, Vakarenai, Valenai, Vardas, Varnyte, Vedeja, Vetis, Veza, Videle, Vilkele, Vylkove, Vyndariai, Vinga, Vyngardas, Virgis, Viroaga, Viska, Zagrys, Zarys... . 


» Rumunų ir Lietuvių kalbų bendrybė:  » Sugrįžti į pradžią

Rumunijoje yra vietovardžiai Shalchia ir Shalchiuta. Rumunų kalbininkai man parašė, kad žodis Shalchiuta turi mažybinę priesagą. Tokia pati priesaga yra ir Lietuvių kalboje. Pavyzdžiui, žodžiai EGLĖ ir EGLUTĖ. Senovėje Turkijos teritorijoje jau buvo rajonas Prusa (Bitynijos apskrityje). Malduva kilo nuo žodžio malda, Ramunija nuo žodžio ramunė.

Latvių priesaga -eni ir Lietuvių kalbų priesaga -enai. Rumunų kalboje yra priesaga -eni, -ean kuri reiškia tą patį, kaip ir Baltu priesagos -eni, -enai, enas - tai yra nurodo tam tikros vietovės gyventoją. Pavyzdžiui Lietuvių kalbos žodis Trakėnas reiškia žmogų, atvykusi iš Trakų. Daugiskaita butų Trakenai. Rumunų kalboje butų pavartotas atitinkamas žodis Trakean ir žodis Trakeni. 

Dakai yra vėlesnis Getu (Getae) vardas.


» Moldovia - Moldavija:  » Sugrįžti į pradžią

Alava, Albina, Alunis, Arkys, Badarai, Badikenai, Balkauciai, Baltata, Balti, Barsukenai, Beleutai, Berezyne, Berlinciai, Bezenai, Brinceniai, Brinza, Brinzeniai, Budai, Budiai, Bukiumenai, Bulbociai, Butenai, Busila, Butukenai, Chetris, Daina, Dangenai, Darkauciai, Desginge, Domintenai, Draudenai, Dusmaniai, Enichiai, Filipenai, Fundu - Galbeniai, Galasieniai, Gaurenai, Gauzenai, Gidulenai, Gilikenai, Ginjenai, Glodeniai, Grynauciai, Haragas, Ignaciai, Jampilis, Jepurenai, Jurkenai, Kampenai, Karagas, Kausenai, Karpienai, Kernyte, Keterenai, Kimisenai, Kiukiulenai, Kiumai, Klimauciai, Kolibas, Korestauciai, Kosauciai, Kosenai, Kostangalia, Kreva, Kriulenai, Kupina, Lenkauciai, Lipkaniai, Lipkenai, Magurele, Mana, Manta, Medeleniai, Medveja, Mereniai, Mindra, Musaiciai, Nemteniai, Obelenai, Palanka, Parlita, Paskaniai, Peliniai, Pelynija, Pereniai, Perjota, Pirlita, Pivnicenai, Plopiai, Prepelita, Radauciai, Radenai, Ratas, Razenai, Reniai, Reutai, Rotunda, Ruseniai, Sagenai, Saitai, Salcenai, Salcia, Salciute, Saratenai, Sarata Razesi, Sarkaniai, Sauka, Sekitenai, Sendrenai, Sestakiai, Singeriai, Sirauciai, Smalina, Speja, Suriai, Surukenai, Tanatariai, Tariauka, Tarnauka, Tarutyne, Telyte, Tigina, Tirnava, Trinka, Ungenai, Unguriai, Urso Aja, Usuriai, Vadenai, Valkele, Varnyte, Vertusenai... Also, Trakai was capital of Lithuania in medieval times. - Turėkite omenyje, kad Trakai - senoji Lietuvos sostinė.

Word TRAKAS in Lithuanian language means CUTTING, GLADE, CLEARING. Trakians river Dnestr were calling TYRAS in Lithuanian language that means PURE, CLEAR. Riwer DUNAJ Trakians were calling DANUBE. I think it can be that this name have come from Lithuanian words DANU UPE, which means DANISH RIWER, or from Lithuanian words DANGAUS UPE, which means SKY RIWER. I think Balts and Trakians are the same nation. I'm wright?

Žodis Trakas lietuvių kalboje reiškia - kirtimą, miško kelią, aikštelę. Trakai upę Dnestr'ą vadino Tyru - Lietuviškai tai reiškia švarus, grynas, tyras, skaidrus. Dunaj'aus upę Trakai vadino - Danube. Manau tai tiesiog Lietuviškas žodis DANU UPĖ, reiškianti Dangiška Upė (palyginkite Danė Klaipėdoje). Šios Pramatos patvirtina tiesioginį ryšį tarp Trakų ir Baltų (Prūsų, Lietuvių, Latvių, Jotvingių ir t.t.).


Trakų kalbos likučiai Bulgarų kalboje:

Bulgarijos kalbininko laiškas:

I am from Bulgaria and I am a linguist. But unfortunately I am turkologist and I do not examine Indo-European languages. But I know that a great part of the bulgarian linguists think that the thrakians whit baltic tribes have originated from one indo-european group. But the historians and archaeologists do not accepte this theory.
Bulgarian is a slavic language too but in Bulgarian language are preserved some words that originated from the Thrakian - for example among the slav languages only in Bulgarian the first personal pronoun is A3 that is pronounced like As(I). In other slavic languages is Ja. In the Bulgarian dialects can be found some other examples like rufja - lightning, from the thrakian romfeja(its second meaning in Thracian is sword).
the first letter of the old Glagolic and Kiril alphabet is the first personal pronoun Az, so this pronoun has exested in old Bulgarian since the begining of the slavic literature(the middle of 9 centure). Jazi -it is the case construction,Ja - is a later occurrence due to the so.called initial jotation - for example:(ezik-yezik)elek-jelek....
so called old Slavonic actually was old Bulgarian or more correctly this was a language of the slavic tribes that in 10 century formed the Bulgarian people. But in the Bulgarian genezis take a part not only slav tribes but some other tribes like protobulgarian(they were a mixed people between iranian and turkic tribes), anatolians(armenians and syrians originated from Asia Minor)and the rest of native tribes like thrakians. For that reason in the so called Old Slavonic exist many words that are not with slavic origin. One of them is the personal pronoun A3. It has a substratom origin and do not exist in other slavic languages but as a resolt of the midle age influence of the old slavonic it appears in some written texts from Russia.The great part of that texts are copies of the bulgarian texts. But among the indo-Europen languages the most closest counterpart of the bulgarian Az can be found in Baltic languages.Pokalbiai su baltų, slavų, ir kt. palikuonimis http://archiver.rootsweb.com/th/index/LITHUANIA/2003-06 svetainėje. Tiksliau, Baltiškumas tai istorinė tikrovė:


Slavish nations have assimilated or have occupated territories of these Baltic nations: Antravagians, Budenians, Eastern Galindians, Jotvingians, Niurians, Prussians, etc. Because of it Slavish nations have borrowed many words from Baltic nations. Slavish are supposing now that Proto Baltic-Slavish language existed. Such idea is fully nonsense.

Hello, Almost all kings of Poland were Lithuanians. There was union of Trakia and Lithuania. You can see it at the same address: http://www.euratlas.com/big/big1500.htm

1Q. I think the personal names Darius and Saule probably are neologistic nationalist names. Marius/ Marijus has an early history of use in Lithuania. - Opponent David Zincavage

2A. No, they are Romanian toponyms coincidentally resembling Lithuanian > neologistic personal names, as well as the names of an ancient king of > Persia, Roman general, and king of Israel. Hello, Do words DARO, MARIOS and SAULE are doubtless neologistic words invented in the linguistic nationalist era?

3A. Do placenames Dara, Marius and Saulia, which are located in Romania, are neologistic placenames invented in the linguistic nationalist era?

4A. Darius (522 B.C.- 486 B.C.) was the King of Persia who attempted to conquer > Greece and who was defeated by Athens at Marathon in 490 B.C. Saul is the > name of the first king of Israel (I Samuel 9 and so on). Marius (157 B.C. - > 86 B.C.) was a Roman general and popular politician of the era of the end of > the Roman Republic, predecessor to Sulla and Julius Caesar. Hello, It can be, that name DARIUS have come from Lithuanian word DARYTI, which means TO DO, name SAULIUS have come from Lithuanian word SAULE, which means SUN.

5A. I always think, that Marius or Mario is 1) Roman-Italian or 2) Hebrew > (bitter, king - ruler) origin. And keep thinking so... Hello, Marius, Tracian civilisation is more older than Roman - Italian or even Hebrew civilisations. I think Romans and Italics have borrowed name MARIUS from Trakians, because Romans and Italics have occupated territories, which belonged to Trakians before. Also, I think, that name MARIUS have come from Trakian word MARIOS, which means LAGOON.

6A. Hello, Marius, Darius, Marius and Saulius are Trakian names. Also, there is placename Marius on territory of Romania. Are Your parents Trakians?:-) Trakian, Phrygian and Baltic languages belongs to the Satem group of languages. Also, Trakian, Phrygian and Baltic languages are numbered to the same group of laguages by this sign: "The difference of certain languages in forming the medium voice of verbs and the relative pronoun is considered to have marked the earliest division of tongues within the Proto-Indo-European language. According to it, the community was slowly breaking into two dialectal groups: one, including future Venetic, Illyrian, Anatolian, Tocharic, Italic and Celtic groups, used the relative pronoun kwis (which) or its derivatives; its medium voice markers were almost everywhere -r (Latin datur, Hittite kittari, Irish tuigear). The other group consisted of Indo-Iranian, Greek, Baltic, Slavic, Germanic, Armenian and Thraco-Phrygian languages, which took up yos as a relative pronoun, and endings -oi / -moi as medium voice markers." Also, Latins have wrote down some words of Trakian language. All these words are Latvian, Lithuanian and Old Prussian words.

7Q. It is well known that Jonas Basanaviczius, when he was practicing medicine in Bulgaria, noticed a similiarity between words and placenames found in Southeastern Europe and Lithuanian, and developed a preposterous theory about a Thraco-Phrygian Lithuanian ancestry and so on. Basanaviczius' theory was unscientific and was never accepted by the scholarly community even in the late 19th century. And we have discussed this nonsense previously quite recently. If you and Mr. Sinkus want to indulge in linguistic nationalist fantasies and if you both desire to exchange lengthy lists of Romanian place names, kindly do it privately. - David Zincavage.


1A. Prussian and Lithuanian forms would be: Bitautas, Butautas, Gintautas, Letautas, Mintautas, Ratautas, Sirtautas, Vytautas. All these names have been made from two roots. Second root in all these words is "tauta". Word "tauta" in Prussian language means "the land", but in Lithuanian language means "the nation". It can be, that name Letautas have come from Prussian word "leitiks", which means "lithuanian". There is another word for "lithuanian" in Lithuanian language - "lietuvis".

2A. Russia have gave almost all ethnically Lithuanian territories (Suvalkai district too) to Lithuania in 1920. Polish agression against Lithuania have resulted that about third of ethnically Lithuanian territories belongs to Belorus now. Suvalkai district is still been occupated by Poland. Suvalkai district has always been part of Great Duchy of Lithuania. There are many dialects of Lithuanian language: Zhemaitian, Aukshtaitian, Dzukian, Zanavykian, Suvalkian, etc. Suvalkian dialect have become official language of Lithuania. But Suvalkian capital town Suvalkai is still been occupated by Poland.

Skitų - PeGasas


Nuorodos į svetaines apie Trakus ir jų palikimą:

http://members.tripod.com/~Groznijat/thrac/

www.lituanus.org/1992_2/92_2_02.htm

www.lituanus.org/1996/96_2_06.htm

http://members.tripod.com/dacians1/dacians.htm

Ptolemejaus žemėlapyje yra nurodyta, jog i šiaurę nuo dabartines Venecijos gyvena tauta Latovici ir Oseriatae (Ežeraiciai?).


» Sugrįžti į pradžią

 
Reklama
Reklama

Vieta Jūsų reklamai

Vieta Jūsų reklamai

Reklama

Vieta Jūsų reklamai

   Lietuvos.net - prašymas

Lietuvos.net išsilaiko tik asmeninių ir geranoriškų aukų dėka.

Jei galite padėti rašykite:

valstybe@yahoo.com