Istorija
Algirdas Gustaitis
Raštai
Nuorodos
Papildoma Informacija
Dauguma mano jog II Pasaulinis Karas prasidėjo 1939 metais Vokietijai užpuolus Lenkiją ... . Tai klaidinantis melas ... .

II Pasaulinį Karą ir už jo pradėjimą bei pasekmes tiesiogiai atsakingos yra dvi valstybės. Viena jau nubausta ir dalinai atsiskaičiusi už padarytą žalą - tai Vokietija. Kita tai Rusija (Maskovija) - iki šiol neatsakiusi už vykdytą genocidą, holokaustą, okupaciją ... .

Jūsų dėmesiui pateikiu susitarimo kopiją, kurią remiantis buvo pradėtas II Pasaulinis Karas. Tai sutartis tarp Maskvos ir Berlyno, žinoma kaip Molotovo - Ribentropo paktas. Sutartis buvo pasirašyta Maskvoje ... .

II World War started not on 1st of September but on 23 rd. of August in Moscow by signing Molotov (Russia) - Ribentrop (Germany) pact:

Ribentrop-Molotov Pact 23 August 1939

Soviet Foreign Minister Molotov signs the Nazi-Soviet Non-aggression Pact while German Foreign Minister Von Ribbentrop and Soviet leader Stalin look on under a portrait of Lenin, August 23, 1939. News of the Pact stunned the world and paved the way for the beginning of World War Two with Hitler assured the Germans would not have to fight a war on two fronts.

Text of the Nazi-Soviet Pact

The Government of the German Reich and The Government of the Union of Soviet Socialist Republics

Desirous of strengthening the cause of peace between Germany and the U.S.S.R., and proceeding from the fundamental provisions of the Neutrality Agreement concluded in April, 1926 between Germany and the U.S.S.R., have reached the following Agreement:

Article I. Both High Contracting Parties obligate themselves to desist from any act of violence, any aggressive action, and any attack on each other, either individually or jointly with other Powers.

Article II. Should one of the High Contracting Parties become the object of belligerent action by a third Power, the other High Contracting Party shall in no manner lend its support to this third Power.

Article III. The Governments of the two High Contracting Parties shall in the future maintain continual contact with one another for the purpose of consultation in order to exchange information on problems affecting their common interests.

Article IV. Should disputes or conflicts arise between the High Contracting Parties shall participate in any grouping of Powers whatsoever that is directly or indirectly aimed at the other party.

Article V. Should disputes or conflicts arise between the High Contracting Parties over problems of one kind or another, both parties shall settle these disputes or conflicts exclusively through friendly exchange of opinion or, if necessary, through the establishment of arbitration commissions.

Article VI. The present Treaty is concluded for a period of ten years, with the proviso that, in so far as one of the High Contracting Parties does not advance it one year prior to the expiration of this period, the validity of this Treaty shall automatically be extended for another five years.

Article VII. The present treaty shall be ratified within the shortest possible time. The ratifications shall be exchanged in Berlin. The Agreement shall enter into force as soon as it is signed.

[The section below was not published at the time the above was announced.]

Secret Additional Protocol.

Article I. In the event of a territorial and political rearrangement in the areas belonging to the Baltic States (Finland, Estonia, Latvia, Lithuania), the northern boundary of Lithuania shall represent the boundary of the spheres of influence of Germany and U.S.S.R. In this connection the interest of Lithuania in the Vilna area is recognized by each party.

Article II. In the event of a territorial and political rearrangement of the areas belonging to the Polish state, the spheres of influence of Germany and the U.S.S.R. shall be bounded approximately by the line of the rivers Narev, Vistula and San.

The question of whether the interests of both parties make desirable the maintenance of an independent Polish States and how such a state should be bounded can only be definitely determined in the course of further political developments.

In any event both Governments will resolve this question by means of a friendly agreement.

Article III. With regard to Southeastern Europe attention is called by the Soviet side to its interest in Bessarabia. The German side declares its complete political disinteredness in these areas.

Article IV. This protocol shall be treated by both parties as strictly secret.

Moscow, August 23, 1939.

For the Government of the German Reich v. Ribbentrop

Plenipotentiary of the Government of the U.S.S.R. V. Molotov
 

 

 

 

 

  

II DALIS 1945-1980 metai.

PART II 1945 - 1980

Back to part I 1917- 1945

I Dalis 1917 - 1945 metai.

Komunizmas - tikrovės veidas.

Communism - the anatomy of the death.

 

"Komunistai arba mirties kultūrą" - taip vadinsis šis skyrelis.

Komunizmas... Rusija, Ukraina, Kinija, Etiopija, Afganistanas ... Estija, Latvija ir Lietuva ... kas sieja šias šalis su komunizmu? Kaip sieja? Kiek ilgai viskas truko? Ne apie tai šis skyrelis ... .

 

Maskoliai, kinai, ispanai sekę Markso, Lenino, Stalino, Mao, Sniečkaus ir kitų "apaštalų" mokymu paliko neišdildomą pėdsaką ne tik savo bet ir kaimyninių valstybių, tautų istorijoje.  Dauguma sekusių komunizmo mokymu vykdė ir tebevykdo genocidą, žudę (net ir savo rankomis) kitus žmones, kartais net ištisas tautas iki šiol yra nenuteisti, nepasmerkti ... .

 

Pateikta foto medžiaga išimtinai skirta komunistų darbelių apžvalgai. Tiksliau ją būtų įvardinti kaip mirties anatomiją ... .

 

Silpnų nervų, turinčių širdies ligas ir t.t. žmones bei jaunimo iki 18 metų prašome nežiūrėti sekančios foto medžiagos (tai liečia ir nėščias moteris). Užteks jog žinote jog - Komunizmas - tai blogis. Už Jūsų dvasinę būklę peržiūrėjus sekančias nuotraukas atsakomybę nešate Jūs pats.

 

Dar kartą priminsime jei jūs esate silpnos Dvasinės ir Fizinės būklės tuojau pat palikite šį puslapį.

 

All following photo material is strictly prohibited for person under 18 and contains brutal scenes of death.  If you are under 18 or you are pregnant women please leave this page straight now. For your psychical/mental state after you see following photos we are not responsible.

Mirtis neturi tautybės bet ji turi žmonės kurie atsakingi už ją. Nepamirškime jų ir pasistenkime jog teisinės institucijos įvertintų jų darbus ... .

 

Death doesn't have a nationality, but it has people, that are responsible for it. Never forget them and demand, that their works would be evaluated appropriately.

 

Lauksime Jūsų pastabų, pamąstymų, rašinių ir pasiūlymų. Už pateiktos medžiagos tikslumą atsakinga ispanų svetainė.

 

Istorija   Nuotraukos Forumas Svečių knyga / Guestbook

 

Komunizmo metai II d. 1945-1980. Communism - face of the ideology part II - 1945 - 1980 year AD
 
1945 - 1980 metai  Maskovija (Rusija), Ukraina, Kinija, Sibiro tautelės, Lenkija, Latvija, Estija, Lietuva ... .

1945 metai. Jugoslavija. Komunistas Tito įkūrė ne vieną koncentracijos stovyklą... . Italų kareivis komunistų koncentracijos stovykloje. Kankinę ir žudę žmones nusikaltėliai nenustatyti ir nenubausti iki šiol ... .

 

1945. Picture of an Italian POW in communistic concentration camp. Communists of Yugoslavia lead by Tito killed an estimated 1.2 - 2.13 million people in democide.

Link 1, link 2, link 3, link 4

Jugoslavija. Italų kareivis komunistų koncentracijos stovykloje.

1945 Yugoslavia. Italian POW in communist concentration camp.

"All victims of injustice deserve our respect. The crimes committed by the Nazis and Soviets against the Poles in the years 1939 to 1945 move us to essential identification with them. The merciless revenge that poured over the entire German civilian population of Eastern Europe, in particular in those sad years of the expulsions from 1945 to 1948, should also awaken compassion, for in either case the common people - farmers and industrial workers, the rich and the poor - all were the victims of politics and of politicians... Every crime is reprehensible, regardless of the nationality of its victim - or of the victimizer. (Alfred-Maurice de Zayas, A Terrible Revenge: The Ethnic Cleansing of the East European Germans, 1944-1950)" - Musseum of Communism

1945 Germany. This photo shows a woman raped and tortured to death. Note the deep bayonet-inflicted incisions on the upper right thigh and the horrendous bruises on the left thigh. Note the blood-soaked vaginal area, were she had apparently been raped with a bayonet. Note that her left leg had been severed below the knee.

1945 metai. Vokietija. Rusijos (Maskoliai) Raudonoji Armija išlaisvindavo okupuotus kraštus ne tik nuo fašistų bet ir nuo savo Tėvynę mylinčių žmonių.  Dauguma Vokietijos moterų (apie 70-80%) buvo išprievartauta. Moterys besipriešinančios Maskvos "išvaduotojams" būdavo išprievartaujamos ir po to nužudomos ... . Procesas dėl Ženevos konvencijos pažeidimo iki šiol nepradėtas.

1945 - 1946 Soviet Red Army lead by communist have reaped nearly 70% of German woman. Girls who resisted where killed. No one was sentenced or suited for this crimes.

1945 metai. Praga/Praha, Čekoslovakija. Komunistų išprievartautos ir nužudytos moterys ... .

1945 Prague, a man grieving for his family members raped and murdered by communists. Marxist encouraged Red Army soldiers to rape women. All girls who resisted have been shot.

1945 metai. Prūsija - Mažoji Lietuva. Komunistinio teroro aukos.

Iljos Erenburgo ir gen. Ivano Černiachovskio pavardės reiškia visišką prūsų ir lietuvininkų tautos Karaliaučiaus krašte sunaikinimą - žiauriausią GENOCIDO pavyzdį pasaulyje. Jų nebeliko, todėl mes, jų baltiškieji broliai, privalome priminti Pasauliui, kad dar karo metu sovietinei kariuomenei artėjant prie Karaliaučiaus, žinomo sovietinio žurnalisto I. Erenburgo viešu raginimu gen. I.Černiachovskio vadovaujama divizija žudė visus Prūsijos ir Mažosios Lietuvos gyventojus: tiek vyrus, tiek moteris, tiek vaikus, tiek senius. Susprogdinta, nuskandinta, išprievartauta ir ištremta 1,2 milijono prūsų ir lietuvininkų.
Iš viso nuo komunistų suplanuoto Didžiosios ir Mažosios Lietuvos GENOCIDO nukentėjo 1 694 000 žmonių, iš jų 800 000 žuvo. Naciai nužudė 70 000 lietuvių ir 160 000 žydų, t.y. 230 000 Lietuvos gyventojų.
Akivaizdu, kad prūsų-lietuvininkų-lietuvių aukų apie 10 kartų daugiau nei Lietuvos žydų, tačiau šio fakto Pasaulis nežino.

In 1945-1946 Soviet communists organised one of the most awful killings in Europe in Little Lithuania  (under German occupation Prussia, now under Russian occupation - Kaliningrad). General Ivan Danilovich Chernyakhovsky and I. Ehrenburg authored a leaflet entitled "Kill," which was circulated among the soldiers on the Eastern Front:

"Now we understand the Germans are not human. Now the word 'German' has become the most terrible curse. Let us not speak. Let us not be indignant. Let us kill. If you do not kill a German, a German will kill you. He will carry away your family, and torture them in his damned Germany. If you have killed one German, kill another." (Anatol Goldberg, Ilya Ehrenburg, p. 197). 'Soldiers of the Red Army! Kill the Germans! Kill all Germans! Kill! Kill! Kill!" (Christopher Duffy, Red Storm on the Reich).

Out of 1 694 00 people - approximately 800 000 where killed, survivors where sentenced to Siberia or on run to Germany and Lithuania. In total in  East Prussia where killed apprx. 2 000 000 people.

Link 1, link 2

 

 

1956 metai, Lapkritis. Budapest'as Vengrija. Trys milijonai ištremtų ir nužudytų... . Nusikaltėliai iš Maskvos iki šiol nenubausti ir nesurasti ... . 

 

1956 November; Hungary, Budapest.  By order of Soviet communist party on 4 November 1956, a quarter million Soviet troops, supported by hundreds of tanks, drove into Budapest and suppressed the Hungarian revolution.

Only in Budapest probably 30,000 people were killed and total apprx. 3 mln. exiles left Hungary. Communists claimed to have "crushed the forces of reactionary conspiracy against the Hungarian people". Criminals from communist party still live in Russia. No one was sentenced or jailed for this massacre of freedom seeking Hungarians.

 

Link 1, link 2, link 3, link 4

1968 metai. Čekoslovakija. Pavasaris ... . 6000 iš Maskvos atsiūstų tankų ir tūkstančiai CCCP / Sovietų karių kraujyje paskandino Pragą/Prah'ą.

 

The Prague Spring (Czech: Pražské jaro) was a period of political liberalization in Czechoslovakia starting January 5, 1968, and running until August 20 of that year when the Soviet Union and its Warsaw Pact allies (except for Romania) invaded the country.More than 100 people lost their lives during this attack and 300 000 left country.

Link 1, link 2, link 3

Taip komunistai elgėsi su savo oponentais. Kinija.

 

Chinese Communist Party and way of "discussion" with their opponents.

The citizens of the People's Republic of China went to their deaths in their millions, by execution, starvation or despairingly by their own hands in repeated waves of suicide

With the aid of Soviet communist advisors, Mao set up a Chinese Gulag - an empire of slave labor camps filled with poorly fed "counter-revolutionaries."

Vien tik 1949 - 1987 metais iš Maskvos perėmė komunistinį mokymą Kinijos komunistai išžudė daugiau nei 40 milijonų nekaltų žmonių. Viso kinijos kumunistai nužudė 60 - 80 mln. žmonių.

 

Under the rule of the CCP (Chinese Communist Party), 60 to 80 million innocent Chinese people have been killed, leaving their broken families behind.

 

Link 1, link 2, link 3

Genocidas Tibete 1950 - 2006

1950 - 2006 Genocide in Tibet. One-sixth of the Tibetan population has been exterminated in prison camps or by starvation. Six thousand Buddhist monasteries, temples, and other cultural structures have been destroyed. The most commonly cited number is 1,200,000 Tibetan deaths at the hands of the Chinese since 1950. This number appears in Our Times, in US House legislation, and at www.freetibet.org

 

Compare this figure with that of about 3000 people assassinated under the dictatorial, anti-Communist regime in Chile; about 30 time more people died in Tibet in one year than in Chile during decades of dictatorship. Compare than the involvement of the international community when it fights for the trial of General Pinochet for his past crimes with the involvement of the same community in the defense of the presently living and hardly surviving Tibetan people. Source: Microsoft Encarta 1996, World English Edition. 

Tibet 1 - Tibet 2 - Tibet 3 - Tibet 4 - Tibet 5

Vietkongas... . 1960 -1973 metai. Pilietinio karo metu Vietnamo komunistai palaikomi iš Maskvos ir Pekino žudydavo ištisus kaimus nekaltų žmonių ... .

1,600,000 or more South Vietnamese people killed by the Viet Cong from 1962 to the end of 1974

Vietnamas. Vien 1945 - 1954 metai Vietnamo komunistai nužudė 2 000 000 taikių gyventojų

Vietnam. 2,000,000 or more civilian population and troops killed between 1945 and 1954 under the Communist "national salvation" (cu+'u quo^'c) banner.

1956 - 2006 Fidel'io Castro Cuba išlaisvinimas. Pasipriešinusių komunistams vaikai būdavo žudomi... .

 

1956 - 2006. In Cuba communists killed 70,000 people so far, by executions, camps, and the deaths of refugees (boat people) trying to escape. Kids of parents who resisted communist regime where burned alive.

Cuba 1, Cuba 2

Komunistinis holokaustas ... tebesitęsianti tikrovė ...  Tibetas, Cuba, Čečėnija ... . Nusikaltimus vykdę ir davę įsakymus nenubausti ir iki šiol laisvėje ... .

Communistic holocaust is still reality which lasting not on pages of the history books or library shells, but in our XXI century, our planet. Incredibly, the crimes of Communism have yet to receive a fair and just assessment from both historical and moral viewpoints.

When will be the moment of relief for billions unjustly killed by communist criminals? When some one going to start international tribunal for communists and their crimes as it was for Nazis in 1945? Who dare to stand for justice and condemn criminals?

 Link 1

1975 - 1979 Kambodža. Pol Poto komunistinio rėžimo metais buvo nužudyta virš 2 milijonų (2,000,000) žmonių. T.y. beveik kas trečias Kambodžoje gyvenęs žmogus.

1975 - 1979 a Khmer Rouge victory 1.7 - 2 bil. kiled. Many of the leaders of the Cambodian genocide developed their appalling philosophy at leftist universities in France and the US.

Kambodžos komunistų teroras. Koncentracijos stovykla S -21. Komunistų nukankintas žmogus.

Genocidal Crime, concentration camp S-21. Cambodia.

Kambodža. Nuteistas mirties bausme vaikas ... . Komunistams iš Rusijos, Kinijos, Lietuvos, Ukrainos ir t.t. "liaudies" priešai vaidenosi visur ... .

Cambodia 1975 - 1979. Children's where sentenced to death ... for communists from Russia, China, Lithuania, Ukraine, etc. 'enemy's of the state' where everywhere and everyone.

Cambodia

Komunistinė idoelogija (suformuota Karlo Markso (Vokietija) - Lenino arba Vladimiro Uljanovo (Rusija)-Mao (Kinija)) tiek Azijoje tiek Europoje nusinešė milijonus nekaltų žmonių gyvybių.

 

Communist ideology was created by Marx, Engel's and developed by Lenin - Stalin, Mao, etc. and every communists supporting this ideology are responsible for crimes against humanity. Russian, Chinese, etc. governments still hiding criminals against humanity ... and it's happening in most democratic XXI century AD ... Communism as ideology not condemned, not analysed properly (as nazism) ... no one is really care about must brutal system in mankind history ... .

Just words, promises and hope ... .

Kraupūs komunistų žvėriškumo liudytojai ... . Nusikaltėliai iš Maskvos ir priklausę Latvijos bei Rusijos komunistų partijoms išlieka nenuteisti iki šiai dienai ... .

Cambodia. Photo of prisoners, most likely dead, at Tuol Sleng SP21.

48% Kambodžos krikščionių mirė kankinio mirtimi.

48% Cambodian Christians died as martyrs.

Kambodža. Komunistų koncentracijos stovykla.

Cambodia. Communistic concentration camp.

 ... nebeturiu žodžių ir jėgų ... pavargau rašyti ... Dieve, duok jėgų ir stiprybės ... .

... I'm exhausted to write ... no more words ... the stream of thoughts are vanishing ... God, bless me with courage and peace ... bless all those kids and women ... bless the reader ... .

... jūs komunistų pakalikai ... žvėrys ... ko jums nusikalto šie vaikai ... ?

... you communistic monsters ... animals ... what those kids did for you ... ?

... mirtis ... mirtis ... mirtis ... mirtis ... žudikai iš Maskvos ir jų inspiruoti žmogžudžiai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Vengrijos, Ukrainos, Kinijos ir kitų šalių  Komunistų partijų bei karinių tarnybų iki šiol slepiami ir dangstomi kai kurių šalių vyriausybių ir spec. tarnybų ... komunistas ... ar tai žmogus ? ... Jį slepiantis ir nusikaltimų žmonijai nepripažįstantis ar jis žmogus? ... . Tačiau viskam Tavo, Dieve, teismas - teisingas ir nešališkas ... . Ir, komuniste, įsiklausyk skubantis įvykti teismas ... nebent pradėsi atgailauti viešai ir išsižadėsi, pripažinsi savo klaidas ... .

...death ... death ... death ... criminals still live ... I'm asking - is the communists are human beings? Some one who is hiding crimes and criminals - is he are human being? ... but yours, o God, judgment is always the right and proper ... .

"The need for international condemnation of crimes of communism is very important, not only to condemn crimes in the past, but also utterly important to continuously condemn the ongoing crimes in the communist countries, still at large.

So far, neither the Council of Europe nor any other international intergovernmental organization has undertaken the task of general evaluation of communist rules, serious discussion on the crimes committed in their name, and their public condemnation.

 

Furthermore, many politicians still active today have supported, in one way or another, former communist regimes. For obvious reasons they would prefer not to deal with the question of responsibility. In many European countries there are communist parties which have not formally condemned the crimes of communism. Last but not least, different elements of communist ideology such as equality or social justice still seduce many politicians.

 

The communist rules have been characterized by the massive violation of human rights since the very beginning. In order to achieve and maintain power, the communist regimes have gone beyond individual assassinations and local massacres, and have integrated crime into the ruling system. It is true that several years after the establishment of the regime in most European countries, and after tens of years in the Soviet Union and China, terror has lost a lot of its initial vigor, and the violation of human rights have become less flagrant. However, “memory of terror” played an important role in societies, and the potential threat substituted real atrocities. Furthermore, if need arose, the regimes have resorted to terror as illustrated by Czechoslovakia in 1968, Poland in 1971, 1976 and 1981, China in 1989. This rule applies to all historic and present communist regimes irrespective of the country." Mr Göran Lindblad, member of the Swedish Parliament

II dalies pabaiga

End of part II

III dalis

Part III

1980  - 2005 metai ...

Maybe someone will help to complete it? If so, please contact info@lietuvos.net

Sausio 13 įvykiai Vilniuje, panašūs įvykiai Gruzijoje, Armėnijoje, Azerbaidžane, Rumunijoje, Čečėnijoj ir kitur ... tai sekanti dalis ... .

Jei turite foto medžiagos prašau siųsti į / if you have  photos about communist crimes, please send to:

 valstybe@yahoo.com

Karas Čečėnijoj, Sibiro tautelių genocidas tęsiasi ir toliau ... .

 

O, tu - Lietuvi ... mylėk savo Tėvynę, gydyk žaizdas kurias padarė tiek Maskvos, tiek vietinės nusikaltėliškos komunistų (žvėrių) partijos nariai (dauguma jų nenubausti ir gyvi iki šiol) ... . Nepamiršk kas nutiko mūsų protėviams, seneliams, tėvams ... nepamiršk kas nutiko mūsų kaimynams ... papasakok tai savo vaikams, primink ir kitiems ...  tačiau sugebėk atleisti, atrask jėgų atleidimui ... juk kuriame ne pykčio, o meilės ir teisingumo Lietuvą ... o galvijus iš komunistų partijos nubaus Dievas ... . Palikime Dievui tai kas Dievo, o jo yra bausmė ... ir užsiimkime tai kai mūsų, o mūsų  - Lietuva. Dievo veikimą pamatysite netrukus ... tik patikėkite jam Teismą ... . Vienok teisingumo ir ramybės dėlei už Ženevos Konvenvencijos susitarimų pažeidimą, Okupaciją, Genocidą ir Holokaustą komunistų vykdytą daugiau nei 40 metų turėtumėme paduoti Maskvą į Haagos tribunolą ... tad jei tai skaitys politikas, lai jis susimąsto, gal jis ir yra tas, kuris pradės šį procesą ... .

O mes, broliai ir sesės Lietuviai, kibkime į darbą ir gydydami savo post okupacines žaizdas - gydykime Lietuvą, kurdami ją tokią kokią ją matė - žemaitis Erdvilas , prūsas Herkus Mantas, LDK Gediminas, LDK Vytautas, Lenkijos - Lietuvos Respublikos karvedys T. Kosčiuška, istorikai Simonas Daukantas ir Jonas Basanavičius, tokią kokią Ją matai - TU... .

 

2005 Sausio 11 diena.

Medžiaga paimta iš Ispanų svetainės "Komunistinis Holokaustas". Pastebėjus klaidų prašome pranešti: valstybe@yahoo.com


» Sugrįžti į I dalį

 

Žudikus iš Rusijos Maskvos valdžia dangsto iki nūdien ... .

Karas Čečėnijoj, Sibiro tautelių genocidas tęsiasi ir toliau ... .

 

Visgi, tu - Lietuvi ... mylėk savo Tėvynę, gydyk žaizdas kurias padarė tiek Maskvos, tiek vietinės nusikaltėliškos komunistų (žvėrių) partijos nariai (dauguma jų nenubausti ir gyvi iki šiol) ... . Nepamiršk kas nutiko mūsų protėviams, seneliams, tėvams ... nepamiršk kas nutiko mūsų kaimynams ... papasakok tai savo vaikams, primink ir kitiems ...  tačiau sugebėk atleisti, atrask jėgų atleidimui ... juk kuriame ne pykčio, o meilės ir teisingumo Lietuvą ... o galvijus iš komunistų partijos nubaus Dievas ... . Palikime Dievui tai kas Dievo, o Jo yr rūsti bausmė ... ir užsiimkime tai kai mūsų, o mūsų  - Lietuva. Dievo veikimą pamatysite netrukus ... tik patikėkite jam Teismą ... .

 

Vienok teisingumo ir ramybės dėlei už Ženevos Konvencijos susitarimų pažeidimą, Okupaciją, Genocidą ir Holokaustą komunistų vykdytą daugiau nei 40 metų turėtumėme paduoti Maskvą į Haagos tribunolą ... tad jei tai skaitys politikas, lai jis susimąsto, gal jis ir yra asmenybė kuri išjudins šį procesą iš mirties taško ... .

 

O mes, broliai ir sesės Lietuviai, kibkime į darbą ir gydydami savo post okupacines žaizdas/sindromus - gydykime Lietuvą, kurdami ją tokią kokią Ją matė:

žemaitis Erdvilas , prūsas Herkus Mantas, LDK Gediminas, LDK Vytautas, Lenkijos - Lietuvos Respublikos karvedys T. Kosciuška,

istorikai Simonas Daukantas ir

Jonas Basanavičius,

tokią kokią Ją matai - TU... .

 

2005 Sausio 11 diena.

-----------------------------

Medžiaga paimta iš Ispanų svetainės "Komunistinis Holokaustas". Pastebėjus klaidų prašome pranešti: valstybe@yahoo.com

-------------------------------

World 1900-1987 total

people killed by communists:

 169,202,000

Twentieth Century Democide

-------------------------------

Nelaidokit nužydėjusios pienės
Vis dar bandančios lengvabūdiškai save išbarstyti pavėjui,
Užkimusio žiogų kvarteto (jie visą naktį dirbo),
Pagyvenusio storo voro,
Surezgusio tinklą iš savo pragmatiškų norų.
Primityvios bandos filosofijos,
Sužievėjusių pirštų ištrauktos iš balsavimo urnos.
Nelaidokit manęs po to,
Ką aš išgyvenau
Toli nuo besiskleidžiančio žiedo,
Ryto rasos purslo,
Lakštingalos giesmės vaivorykštės spalvose.
Aš nebuvau pakilusi nuo žemes…
Aš mačiau pro lysvę žingine žengiančią kumelę,
Žliugsintį purvą.
Nutaškuota musių vienišą virtuvės lemputę.
Pasipūtusį tarakoną,
Antenomis atmatavusį savos genties teritoriją…
Ir aš iki šiol aš dar kvėpuoju,
Lengvai ir pasitikinčiai.
Kai kartais pakyli bent du colius nuo žemės,
Man norisi grįžti…


  Lietuvos.net forumo

----------------

Būtina priminti, kad jau 1991 metų gegužę, pagerbiant mūšio dalyvius Kalniškėje, vyko trečiasis partizanų iš visos Lietuvos sąskrydis. Tuo tarpu sovietinės kariuomenės Alytaus desantininkai vykdė karines pratybas visiškai arti paminklo. Kulkos (kovinės) skraidė virš galvų. Tikėtasi, kad susirinkusieji pabūgę išsiskirstys. Trečią dieną po minėjimo, vidurnaktį, paminklą kalne sovietiniai desantininkai susprogdino. Išliko nesužalota paminklo atminimo lenta. Per savaitę J. Nevulis, D.Krakauskas, A.Akelis, K.Savičius paminklą atstatė.

"Kun. G. Bulevičius minėjo, kad tai, ko nepadarė Lietuvos kariuomenė, atliko jauni trykštantys patriotizmu partizanai. „Mūsų ginklo gėdą savo krauju nuplovė broliai, kuriuos mes šiandien minime. Nepagailėjo savo gyvybės. Nepagailėjo visko, ką Dievas jiems davė brangiausio - sveikatos, jaunystės. Juk galėjo kaip visi kiti tūnoti pakampėje, laukdami: išveš, o gal neišveš, gal pralauksiu. O gal pas stribus nueisiu... Ten galbūt kaip nors išliksiu nepaliestas. Brangieji, daug klausimų kyla ir kils mums visiems. Laisvės kaina labai aukšta, privalome tai pripažinti ir patvirtinti. Kartais pasigirsta balsų, kad per daug tų lėšų skiriama krašto apsaugai. Visi žinome posakį: jei nemaitinsi savo kariuomenės, teks maitinti svetimą“, - kalbėjo kunigas."
"Daug kas pirmą kartą išvydo gyvą Kalniškės mūšio dalyvį partizaną Alfonsą Juškauską, dabar jau žilagalvį 81 metų gyvą legendą, turėjusį slapyvardį Pakalniškis. Jis sakė: „Mūsų buvo daugiau nei 80 kovotojų. Kautynės buvo labai atkaklios, pareikalavo daug aukų. Baigėsi šoviniai. Granatomis neleidome priartėti priešui prie mūsų pozicijų. Pasitraukėme jau gerokai sutemus. Vėliau iškentėjome visus pažeminimus, kančias“. O toliau kalbėtojas palietė šių dienų aktualijas: „Mus visus kankina vienas klausimas: kodėl taip lengvai patikime visokiais skardžiabalsiais, perėjūnais, prisiplakėliais, savanaudžiais, melagiais? O tuos žmones, kuriuos vienija patriotizmas, žmoniškumas, meilė tėvynei, savo tautai, protėvių papročiai, juos atmetame. Ne už tokią Lietuvą mes kovojome. Kas šiandien sprendžia valstybės likimą? Mus buvusieji komunistai stumia į Rusijos glėbį. Dabartiniams vadovams terūpi karjera ir asmeninė nauda. Būkime budrūs, stenkimės padaryti viską, kad neateitų valdžion V.Uspaskich su savo nerealiais pažadais“. A. Juškausko kalbą lydėjo pritarimo šūksniai."

("XXI a." 2004.05.26)

---------------------------

Tai, kad Lietuva nepriėmė desovietizacijos įstatymo, neizoliavo visų kėgėbistų, Rusijos šnipų, didžiausia klaida. Todėl dabar ir turim neaiškų kam atstovaujančią Lietuvos valdžią, turim 37 seimūnus baigusius aukštąsias partines, turim Lietuvos saugumo šefą buvusį kėgėbistą ... . Labai kraupu.

(iš Delfi diskusijų)

--------------------------

Pritariu visiems, kurie teigia, kad reikia paskelbti visų bendradarbiavusių su KGB pavardes: tiek agentų, tiek rezervistų ir kitų. Be šito apsivalymo mes nesukursime laisvos Lietuvos, o būsime tik Maskvos marionete ES. Juk Nato vadovybė ir ES tai puikiai supranta, nemanykime, kad jie visiški kvailiai. Todėl mes nebūsime lygiaverčiai partneriai. Juk visi atstatydindami Paksą teigė, kad tuo negalima baigti, reikalingas visuotinas apsivalymas. Dabar atsirado šansas tam apsivalymui ir privalome tai padaryti. Visus turime paskelbti ir šluoti iš valdžios struktūrų, tada ir bus tikras atgimimas. Tą privalėjome padaryti jau seniai, 1991 m. Tai atlikę būtume išvengę bankų griūties, milžiniškų vagysčių, prichvatizacijos, priverstinės emigracijos, jaunimo moralinio nuopuolio ir kitų blogų dalykų. Deja tada neužteko valios ir padorumo, labiau rūpėjo sava galva ir kišenė. Tai padarykime bent dabar ir prieš visą pasaulį nuplaukime šią Lietuvos gėdą visiems laikams. Jei to dabar nepadarysime, būsime įkalinti ilgiems dešimtmečiams. Šito turime visi reikalauti iš Lietuvos Seimo ir kitos valdžios. Aš ypatingai kreipiuosi į Lietuvos jaunimą - šitie seniai po 10-20 metų išmirs, bet jums reikės gyventi, dirbti, kurti, bendrauti su pasauliu. Kaip Jūs žiūrėsite jiems ir savo vaikams į akis, ką pasakysite, kad šito nereikalavote ? Jūsų vaikams bus gėda už Jus. Privalome būti ryžtingi, jei norime gyventi geriau ir čia Lietuvoje.
O tiems, kurie kalba apie teises ir panašius dalykus, galiu psakyti, kad draugai, Jūsų teisės buvo tada, o dabar yra mūsų teisės, tai viena, o antra, kodėl jūs tada nežiūrėjote mūsų teisių, kai trėmėte, neleidote dirbti, studijuoti ir t.t. Dabar gi mat jų teisės, reikėjo prisipažinti 1990 m. ir pasitraukt iš valstybės valdymo. Draugai, sau duoną laikas pelnytis sąžiningai, savo darbu, o ne Maskvos pinigais už Lietuvos išdavystę. Draugai, Jūs gi esate labai protingi, patyrę, išsilavinę, ne vienas jau pastudijavęs ir kur nors Londone, tai sugebėsite duoną pelnytis ir be valstybinės valdžios postų. Taigi, lauk visų mosčių KGB-istai iš Lietuvos valdžios. Lietuviai, šitam turime pasakyti - TAIP.

(iš Delfi diskusijų))

---------------------

Tautai reikia vieną kartą nuspręst visiems laikams, ar būti valdžioje ir vadovaujančiuose visų lygių postuose buvusiems KGB darbuotojams, rezervistams, rėmėjams, agentams, buvusiems Komunistų partijos nariams, o ypač nomenklatūrai buvusiai sovietinei, neskaitant eilinių, kurie buvo jos gretose dėl fono, tai visų profesijų darbininkai ir žemesnio ešelono inteligentai ir tarnautojai, kurie sprendžiamojo balso ir galios neturėjo, o į partiją (KP) stojo vaduodamiesi nuo skurdo materialaus ir norėdami išauginti vaikus, arba tokie, apie kuriuos galima būtų pasakyti, kad Dieve, atleisk jiems, nes jie nežinojo ką daro. Ir tik priėmę tokį įstatymą VISALIAUDINIO REFERENDUMO KELIU, kaip tai yra kitose Europos ir pasaulio valstybėse, galėsime tikėtis pažangos ir progreso Tautos ir šalies stiprėjime, jos žmonių dvasios ir sąžinės išgijime. Jeigu gi šito mūsų šalies valdžia nepadarys, netgi ir primygtinai prašoma ir net verčiama visuomenės, tokioje komunistinio tirpalo baloje, kokioje esame šiandien, mes kapstysimės dar ilgus, ilgus metus, kol pagaliau atsiras drąsus žmogus, paims vėzdą į rankas ir pasakys - gana!!!

(iš Delfi diskusijų)

-------------------

"Pats nuožmiausias, didžiausias Lietuvos partizanų mūšis su reguliaria sovietų kariuomene įvyko Lazdijų rajono Kalniškės miške. Krosnos - Lazdijų plento pusėje tęsiasi trijų - keturių kilometrų pločio ir apie aštuonių kilometrų ilgio kalvotas mišrus Kalniškės miškas. Penkių - šešių kilometrų atstumu už Krosnos 1945 metais ir vyko plačiai išgarsėjęs Kalniškės mūšis.
Kalniškės miške ir jo apylinkėse buvo susitelkę arti šimto ginkluotų partizanų. Atmintiną 1945 m. gegužės 16 d. apie 90 partizanų būrį, vadovaujamą Lietuvos ulonų puskarininkio Jono Neifalto-Lakūno ir jam talkinusio Aleksandro Podemansko-Šarūno, užpuolė pirmojo Pabaltijo fronto NKVD kariuomenės "220-asis Kutuzovo ordino pulkas", kuriam vadovavo majoras Jasenka bei štabo viršininkas majoras Buiničius. Simno stribai apytiksliai nurodė partizanų dislokacijos vietą. Tad šis pulkas apsupo mišką dar iš vakaro. Saulei tekant pasigirdo pirmieji šūviai. Užvirė aršus mūšis. Sovietų kareiviai (būtina priminti, jog tai reguliari kariuomenė), šaukdami „ura“, puolė atakon. Partizanai sutelkta ugnimi juos guldė kalvų prieigose. Ginklų kalenimas ir granatų sprogimai tęsėsi nenutildami. Priešas aklai puldamas turėjo daug nuostolių."("XXI a.")
"Čekistų teigimu, jų žuvo tik keturi. Tuo tarpu partizanai buvo gerai įsitvirtinę kalvos viršūnėje, turėjo kulkosvaidžių ir granatų. Mūsų žmonės tvirtina, kad tame mūšyje žuvo keli šimtai rusų, kai kas teigia, kad net 700. Kad rusų nuostoliai turėjo būti didžiuliai, rodo ir tai, kad jie kalvos, kurioje buvo įsitvirtinę partizanai, taip ir nebuvo paėmę." (J.Starkauskas)
"Retėjo ir partizanų gretos, o papildyti jas nebuvo kuo. Seko ne tik jėgos, pritrūko ir šaudmenų. Teko gintis granatomis, kurias nuo stačių šlaitų numesdavo daugiau nei 50 metrų. Archyviniai NKVD dokumentai, ataskaitos viską patvirtina. Mūšis tęsėsi iki sutemų. Keturiasdešimt keturi partizanai žuvo šiame mūšyje. Sutemus, likusieji gyvi partizanai prasiveržė iš apsupties. Žuvusių partizanų kūnai iš pradžių buvo sumesti paplentėje, vėliau iš jų tyčiojosi Simne, galop užkasė juos Simno ežero pakraštyje. Gyvieji partizanai rado prieglobstį Žuvinto paliose (durpyno pelkių rajone).
Partizanai turėjo medžiuose vadinamųjų „gegučių“ - snaiperių. Viena tokių buvo partizanų vado Lakūno žmona Albina Griškonytė - Neifaltienė - Pušelė. Jos mirtis sukrėtė visą Lietuvą. Pats vadas J. Neifaltas-Lakūnas su kitais kovotojais iš apsupties prasiveržė ir kovojo iki žūties 1945 m. lapkričio 20 d."

---------------------

Jolanta, 2005 01 11 09:37 - "Delfi"

girtos akys...
girtos lūpos žiojas bučiniui girtam
lyg į miglą susisupus....
nežinia kodėl ir kam
traukia dainą balsas girtas
apie nuostabius jausmus
apie laimę nepatirtą, apie apie meilę
kur dar bus...
garsiai aidi girtas juokas,
skambiai krenta pastalėn
taures...
rūkas juodas...
mintys pinasi eilėm....
pamylejus... pamyleta...
daros bloga pamažu..
reikėtu jau į vieną vietą..
nors, berods, pasak poeto,
vemti nelabai gražu...

---------------------

Žiūrėkim į esmę. KGB buvo ir tebėra viena stipriausių ir geriausiai organizuotų struktūrų pasaulyje. Šios organizacijos rezervo karininkų veblenimas, kad jie nežinojo, kad yra (pabrėžiu - yra, o ne buvo) įtraukti į sąrašus, arba, kad nedavė sutikimo, yra paprasčiausias makaronų kabinimas ant ausų tiems, ypač jaunimui, kurie tų laikų nebeprisimena, arba primiršo. Paklauskit bet kurio buvusio kadrinio KGB karininko - visi jie tik pasišaipys iš tokių pasiaiškinimų. Bet kuri panaši bet kurios pasaulio šalies organizacija, pradedant Britanija, Izraeliu, Sovietų Sąjunga, baigiant Tanzanija, Mauritanija ir Seišelių salomis, pasirenka kadrus vadovaudamasi pagrindiniu principu - lojalumas, patikimumas, o pasižadėjimas - tai abėcėlė.

Ir dar. Visose panašaus pobūdžio organizacijose tu esi įrašytas AMŽINAI. Iš to sektų, kad minėti rezervistai, ypač užimantys aukštus valstybės postus, yra didelis pavojus mūsų nacionaliniam saugumui. Ne dėl to, kad jie šiuo metu nebūtų lojalūs savo valstybei, bet dėl to, kad juos bet kuriuo momentu gali pašaukti iš rezervo į tikrąją tarnybą. Visai galimas atvejis, kad likusios Lietuvoje bylos yra tik pumpurėliai, o tikrosios, su konkrečiais rezervistų „pasižymėjimais“ saugomos kur nors Tuloje, ir, atėjus laikui, jomis bus šantažuojami mūsų aukštieji pareigūnai. Ar tai ne pavojus mūsų nacionaliniam saugumui? Atminkim kaip vien tik už menamus pavojus nacionaliniam saugumui buvo nušalintas R. Paksas. Atminkim kaip Europa stebėjosi, kad mes taip aukštai užkėlėme politinio patikimumo kartelę, tačiau... vėl dvigubi standartai, per iškeltą kartelę neperšokama, o paprasčiausiai pralendama pro apačia.

Ir aiškinimas, kad minimi asmenys nieko blogo nepadarė savo šaliai yra daugiau nei naivus. Nepadarė visų pirma todėl, kad nebuvo įsakymo veikti. O gal ir padarė? Jei padarė, tai nejaugi dabar prisipažins. Tyli ausis suglaudę, tikėdamasi, kad sukeltas triukšmas užmaskuos galimai rimtesnius darbelius 1989 -1991 m. Juk pilnų archyvų vistiek nėra – jie kažkur Rusijoje. Tyli ir laukia, kada organizacija pareikalaus atlikti tai, kas, gal būt pasižadėta.

Be abejo yra padaryta klaida, gal ir sąmoningai, priimant ir įgyvendinant liustracijos įstatymą. Jei minėtas įstatymas būtų įpareigojęs skelbti visus bendradarbiavusių su KGB sąrašus, jei jame būtų buvę numatyta, kad bendradarbiavusieji negali užimti bent 25 metus jokių pareigų, susijusių su valstybės valdymu ir ypač su paslaptimis, situaciją turėtume kitokią. Keistai atrodo tas įstatymas iš viso. Paprasti eiliniai KGB informatoriai, nors ir prisipažinę, pasmerkti amžinai gėdai ir pan., o KGB rezervo karininkai, kur pakliūdavo ne kiekvienas, išeitų lieka angelėliais.

Kokia išeitis? Minėtiems asmenims ji yra vienintelė. Jei esi tikras savo šalies patriotas ir nori jai tik gero - ATSISTATYDINK.

(iš Delfi diskusijų)

------------------

Kas taip sumindžiojo jūsų širdis, kad nebeskiriate SAVŲ nuo PRIEŠŲ, TIESOS nuo MELO? Kad taip beatodairiškai garbinate savo BUDELIUS? Kad žodžiai "bendradarbiavimas su KGB" jums nesukelia jokių emocijų?

Galbut J.Sasnausko žodžiai prisibels į jūsų širdis?

Pirmadienį po rinkimų miestas buvo pilnas trispalvių su juodais kaspinais. Nesinorėjo jų, atvirai kalbant. Nežinau, ar tai bausmė, ar malonė, kad visos tragiškos mūsų nesenos istorijos datos sukrinta į patį vasaros smagumą. Pirmieji raudonosios armijos daliniai, pirmieji vagonai į Sibirą, nacių okupacijos pradžia – visa tai ėjo kartu su „birželio simfonijos smuikais ir fleitom“. Su atlaidais, su birželinėm pamaldom, su Joninių dainom ir laužais. Su moksleivių atostogom, abiturientų valsais, su pirmąja ir ne vienam paskutine Komunija. Apvaizdos pasistengta, kad skausmas padvigubėtų? Ar priešingai – kad būtų sunkiau gedėti, prisirišti prie sielvarto, kad bet kokiu atveju iš anos istorijos nedingtų vilties ir gyvenimo žinia?

Gražiai, krikščioniškai pavadinom kalendoriuose pirmųjų masinių represijų atminimą. Gedulas ir Viltis. Šalia okupacijos taip pat prasmingai rašom žodį „pasipriešinimas“, kad nebūtų tik aimanos ir kraujas. Bet kas iš to? Kiek visa tai veikia ir įpareigoja? Kalendorius kasmet kvies puse burnos giedoti graudžius verksmus kankinių atminimui, o kita pusė toliau garbins jėgą, apsukrumą, iškilimą bet kokia kaina.

Nebūčiau kabinęs tos temos. Viskas, atrodo, jau pasakyta mitinguose ir knygose. Išdainuota ir išdeklamuota. Gal dėl to eidamas pro buvusius KGB rūmus neaptinku savyje nei didelio sielvarto, nei siaubo. Kažkas, matyt, sugebėjo įtikinti, kad viskas taip ir turėjo būti. Tie tūkstančiai išvežtų ir išžudytų. Arba tūkstančiai bet kokia kaina gelbėjusių savo kailį, melavusių, įdavinėjusių kitus ir sėkmingai tarpusių režimo saulutėje. Tačiau visai neseniai, rinkimų agitacijos dienomis, bičiulis prie lankstinuko su spalvota vieno kandidato šypsena pridėjo dar ir kitą lapelį. Išrašas iš Adolfo Ramanausko-Vanago baudžiamosios bylos. Visiškai slaptai. LSSR MVD kalėjimo gydytojų komisijos aktas. „Kalinys A. Ramanauskas pristatytas į kalėjimo Nr. 1 chirurginį skyrių 1956 m. spalio 12 d. 16 val. 30 min. itin sunkios būklės. Į klausimus neatsakinėja, be sąmonės, periodiški visų kūno galūnių raumenų traukuliai. Pulsas vos juntamas. Ligonis visas kruvinas. Lytinių organų srityje masyvus raištis, persisunkęs šviežiu raudonu krauju, nuėmus raištį pastebėti didžiuliai kraujo krešuliai, ant mašnos – plati plėštinė žaizda. Dešinė akis padengta nematoma, ant viršutinio ir apatinio voko pastebėtos 6 durtinės žaizdos, pagal diametrą padarytos plonu laidu ar vinimi ir siekiančios akį; daugybė mėlynių pilvo srityje, kairės rankos 3-iojo piršto pjautinė žaizda.“ Kalėjimo ligoninėje A. Ramanauskas buvo operuotas. Kitą dieną atgavo sąmonę. Pooperacinė diagnozė: „Trauminis šokas. Savęs sužalojimas”. Komisija pastebi, kad sėkmingai gydant tardymas galimas po 2–3 savaičių. A. Ramanauską pastatė ant kojų. Jis buvo sušaudytas tik 1957 m. rudenį. Kas vyko dar ištisus metus KGB požemiuose, nesunku nuspėti.

Mane pribloškė ne tik to žmogaus kankinimų žiaurumas ir ciniška išvada apie „savęs sužalojimą“. Krūptelėjau pamatęs datą. 1956-ieji. Jau po tirono mirties. Atšilimo metai. Jau pasmerktas asmenybės kultas ir masinės represijos, pažadėta, kad tai daugiau nepasikartos. Jau seniai Lietuvoje nėra „klasių kovos“ ir ginkluoto pogrindžio. Partizanai išgaudyti. Galutinė socializmo pergalė. Kombainai tėviškės laukuose, nauji keliai ir tiltai. Jau nepasiteisinsi, kad kare kaip kare, kad viena ir kita pusė vienodai žiauri, nes kova žūtbūtinė. 56-aisiais niekas nemedžiojo tarybinių aktyvistų, negrasino taikiam darbui ir kūrybai. Kodėl šitaip kankinti ir tyčiotis? Koks turėjo būti režimas ir jam vadovavusi partija, jeigu savo triumfui užtikrinti reikėjo badyti akis? Kas už tai atsakingas?

-----------------------------

Delfi diskusijų

Nuėjęs gyvenimo kelią,
Sustojau, apsidairiau:
Visur KGB galvas kelia-
Prie ruso man buvo geriau.

Visi mane mažą mylėjo,
Kai aš dar ant puodo dariau.
Net šūdas tada nesmirdėjo-
Prie ruso man buvo geriau.

Gyvenimas mano žydėjo,
Kai basas mokyklon ėjau,
Jie man komunizmą žadėjo-
Prie ruso man buvo geriau.

Aš savo galvos neturėjau,
Bet viską, ką liepė, dariau.
Kadangi galvot nereikėjo-
Prie ruso man buvo geriau.

Už darbą nedaug man mokėjo,
Dažnai nosim žemę ariau.
Bet kai iš šalies prisidėjau-
Prie ruso man buvo geriau.

Su savo aš boba gulėjau,
Ir svetimą dar pavariau.
Kadangi tada dar galėjau-
Prie ruso man buvo geriau.

Ir kiek gi galiu aš kartoti:
"Prie ruso man buvo geriau..."
Einu ryt už USPASKĮ balsuoti,
Nes aš kaip pilietis miriau.

iš 'Delfi'